Paramedici

1.10 MEVR. ASTRID ROELS  (eerste verdiep / kabinet 10)astrid-roels

+ diëtiste
+ diabeteseducatie

T: 0476 557 217
Website: http://www.mca.vlaanderen
www.medipostassenede.be

Afgestudeerd:
Voedings- en dieetkunde / Plantijn Hogeschool Antwerpen / 2012
Master gezondheidsvoorlichting – en bevordering / RUG / 2014
Diabeteseducator / Thomas More Hogeschool / 2015
Specifieke lerarenopleiding / AP Hogeschool / 2016

Aanpak: Bij de aanpak van uw voedingsproblematiek wordt er op basis van uw gezondheidstoestand, persoonlijke doelen, voedingsanamnese en het advies van uw arts een gepersonaliseerd voedingsadvies opgesteld.

Specifieke werkwijze: Kennismakend gesprek / bespreking van uw voedingsschema educatie gezonde voeding / opvolging

Voor wie? Iedereen die nood heeft aan voedingsadvies m.b.t.:
overgewicht / ondergewicht / eetstoornissen
diabetes / hart- en vaatziekten / maag- en darmaandoeningen
voedselintoleranties / voeding bij zwangerschapafspraak

CONSULTATIES MEDISCH CENTRUM ASSENEDE
consultaties-astrid

1.10 MEVR. DANA NEIRINCK (eerste verdiep / kabinet 10)dana-neirinck

+ podologie

T: 0486 986 187

Website: http://www.mca.vlaanderen
http://www.medipostassenede.be
www.podologie-mca.be

Afgestudeerd:

Bachelor in de podologie/ Artevelde Hogeschool Gent / 2010

Gespecialiseerde voetverzorging

– ingegroeide nagels en nagelbeugels
– likdoorns en silicone orthesen
– diabetes

Ganganalyse en podologische inlegzolen Borginsole
(meer info op de website)
– gespecialiseerd in lopers, kinderen en volleyballersafspraak

CONSULTATIES MEDISCH CENTRUM ASSENEDEconsultaties-dana

1.10 MEVR. VERONIQUE JACOBS (eerste verdiep / kabinet 10)veronique-jacobs

+ Diabeteseducator

T: 0495 306 152
E-mail
Website: http://www.mca.vlaanderen
http://www.medipostassenede.be
www.thuiszorg-meetjesland.be

Afgestudeerd:

Algemene verpleegkunde / HIPB Gent / 1983
Referentieverpleegkundige wondzorg /Vesalius Hogeschool Gent / 2007afspraak
Postgraduaat diabeteseducator /Vesalius Hogeschool Gent / 2010

CONSULTATIES MEDISCH CENTRUM ASSENEDEconsultaties-veronique

1.11 MEVR. MAGALI LIPPENS  (eerste verdiep / kabinet 11)

Magali Lippens

+ Logopedie

+ stemstoornissen

Verkeerd stemgebruik, foutieve ademhaling, stembandknobbels, …
+ myofunctionele stoornissen

Foutieve mond – en/of slikgewoonten, al dan niet in het kader van orthodontische behandeling
+ spraakproblemen – spraakontwikkelingsstoornissen

Problemen met uitspraak van één of meerdere spraakklanken
+ taalprobleem – taalontwikkelingsstoornissen

Moeilijkheden op vlak van begrijpen en/of gebruiken van taal
+ leerproblemen – leerstoornissen

Leesproblemen (dyslexie) – spellingsproblemen (dysorthografie) – rekenproblemen (dyscalculie)

+ neurogene communicatie – en slikmoeilijkheden

(na een hersenletsel of bij progressieve aandoeningen zoals: MS, Parkinson, ALS,…

Taalstoornis (afasie) – spraakstoornis (dysartrie of verbale apraxie) – slikstoornis (dysfagie)

T: 0479 466 891
E-mail : info@logopedie-assenede.be
Website: www.mca.vlaanderen

Afgestudeerd:
Master  in de logopedische wetenschappen / Universiteit Gent / 2013                              Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg / Universiteit Gent / 2017

Specifieke bijscholingen:

*Sprint (Jabbla, 2015), alsook ervaring met Alinea, Kurzweil en TextAid:
Compenserende software bij lees-en spellingproblemen
*Typ10 (Typ10, 2018): Speels leren typen zonder tijdsdruk
*Ondersteunende en alternatieve communicatiehulpmiddelen bij volwassenen
(Thomas More Hogeschool – Modem, 2018)

CONSULTATIES MEDISCH CENTRUM ASSENEDE

magali