Info

Waarvoor kan je bij de huisarts terecht?

+ Algemene geneeskunde
                + griep, verkoudheden, letsels,…
+ Bewaring en bespreking van het elektronisch medisch dossier
+ Medische zorg voor elke leeftijd
                + baby’s, kleuters, adolescenten, volwassenen, ouderen
+ Multidisciplinaire benadering
                + huisarts werkt samen met paramedici en andere hulpverleners rond de zorg voor de patiënt
+ Persoonlijk voedingsadvies
+ Zwangerschapsbegeleiding
+ Uitstrijkjes en uitgebreid gynaecologisch onderzoek
+ Aanleggen gips
+ Afname elektrocardiogram
                + vb. preoperatief of
                + vb. in de voorbereiding van sommige specialistische onderzoeken
+ Kleine heelkundige ingrepen
+ Wondhechting bij kleine ongevallen
+ Behandeling van wratten, andere huidletsels
+ Opvolging huidvlekken met speciale onderzoekslens
+ Vaccinaties van kinderen en volwassenen
+ Reisadvies
+ Preventieve onderzoeken
                + borst, prostaat, baarmoederhals, darm,…
+ Gezondheidsvoorlichting / seksuele voorlichting
+ Gezins- en levensvragen
+ Palliatieve zorg
+ Vragen en begeleiding bij het levenseinde
+ Thuiszorgoverleg
+ Als centrale figuur in het overleg met school en CLB
+

Vraag steeds eerst raad aan je huisarts!

Indien blijkt dat een bezoek aan de specialist nodig is, gaat dit vlotter indien jouw huisarts de eerste zorgen heeft kunnen toedienen.

De juiste zorg op de juiste plaats!